ludwigreal s.r.o.

se sídlem: U Stadionu 813, 
Mladá Boleslav, PSČ 293 01,
IČ: 247 29 744,
bankovní spojení: 2105716274/2700, 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 
LUDĚK KUČERA
jednatel firmy
U Stadionu 813 | Mladá Boleslav | 
Czech Republic

www.ludwigreal.cz

MARKÉTA KUČEROVÁ
jednatel firmy
U Stadionu 813 | Mladá Boleslav | 
Czech Republic
+420 777 005 877
kucerovamb@gmail.com
www.ludwigreal.cz
     Kontaktujte nás